Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Phúc, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh